Lakimuutokset-teemakuukausi, osa 3: Perintätoimen harjoittajat rekisteriin


Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä tuli voimaan 1.1.2019. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista. Lain ja aluehallintoviraston mukaan rekisteröitymisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, kun peritään omia saatavia tai perintätoiminta on satunnaista eikä sitä markkinoida. Myöskään asianajajien ei tarvitse rekisteröityä. Lakia perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ei lähtökohtaisesti sovelleta kuolinpesän osakkaiden tai pesänselvittäjän suorittamaan kuolinpesän saatavien perintään eikä konkurssipesän pesänhoitajan suorittamaan pesän saatavien perintään. Poikkeuksena on saatavat, jotka on siirretty kuolinpesälle tai konkurssipesälle yksinomaan perimistarkoituksessa.

Jos perintätoimen harjoittajalla on ollut toimilupa lain voimaan tullessa, tämä voi jatkaa toiminnan harjoittajista siihen saakka, että päätös rekisteröinnistä on tehty. Edellytyksenä kuitenkin, että rekisteri-ilmoitus on tehty kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.