Lakimuutoksia-teemakuukausi, osa 4: Ehdonalaiseen vapauttaminen tiukentuu

Nykylaissa ehdottoman vankeusrangaistuksen saanut voi vapautua istuttuaan tuomiostaan puolet, jos hän ei ole ennen rikostaan vähintään 3 vuoteen ollut vankeudessa. Vapauttamista voi edeltää myös valvottu koevapaus, jossa vankia seurataan teknisin välinein.

1.1.2020 voimaan tulevan lain mukaan tekijältä edellytetään vähintään 5 vuoden vankeudetonta aikaa, jotta hän voisi vapautua ehdonalaiseen istuttuaan rangaistuksesta puolet. Sääntely tarkoituksena on kitkeä uusimisrikollisuutta, mihin liittyen nykyistä 3 vuoden rikoksetonta aikaa on pidetty liian lyhyenä ja samalla oikeudenmukaisuuden ja uskottavuuden kannalta hankalana.

Elinkautinen vankeusrangaistus ja törkeimmät väkivaltarikokset on rajattu vapauttamisen ulkopuolelle.