Perheoikeus-teemakuukausi, osa 1: Avioehto ja avio-oikeus

Toisin kuin puolisot usein luulevat, avioehdolla ei voida jakaa puolisoidan omaisuutta tai määrätä siitä, miten jako tulisi eron tai kuoleman varalta tehdä. Avioehdossa ei siten voida sopia esim. siitä, että puolisoiden talon omistus jaetaan 30/70 suhteessa ja toinen saa lisäksi auton.

Avioehdolla voidaan määrätä ainoastaan siitä, mihin puolisoiden omaisuuteen avio-oikeus ulottuu ja mihin ei. Kun avioliitto päättyy eroon tai kuolemaan, puretaan puolisoiden aviovarallisuussuhde osituksessa, jos avio-oikeus on olemassa edes osittain. Jos avio-oikeus on kokonaan poissuljettu, osituksen sijaan tehdään omaisuuksien erottelu.

Osituksessa tarkastetaan molempien puolisojen avio-oikeuden alainen omaisuus ja sen määrä sekä velat, joiden perusteella päädytään puolisojen netto-omaisuuteen. Jos avio-oikeus on voimassa, molemmilla on oikeus puolikkaaseen yhteenlasketusta netto-omaisuudesta. Mahdollinen omaisuusero tasataan tasingolla siten, että vähävaraisemmalla on oikeus saada tasinkona saman verran, kuin hänen netto-omaisuutensa on vajaa yhteenlasketun netto-omaisuuden puolikkaasta. Esim. jos puolisojen netto-omaisuudet ovat 50.000eur ja 100.000eur eli yhteensä 150.000eur, on 50.000eur omistavalla oikeus saada 25.000eur tasinkoa varakkaammalta.

Jos avio-oikeus on kokonaan poissuljettu, tasinko-oikeutta ei ole eikä tasinkoa makseta. Tällöin puolisot pitävät kaiken omansa. Yhteisomistus harvoin jatkuu ongelmitta avioliiton päätyttyä, jolloin esim. yhteisesti omistettu asunto päädytään usein myymään.