Perheoikeus-teemakuukausi, osa 2: Perunkirjoitus vainajan jälkeen

Perunkirjoitus tulee järjestää jokaisen vainajan jälkeen. Perunkirjoituksesta huolehtii yleensä joku pesän osakkaista, tavallisimmin vainajan perillinen tai leski. Perunkirjoitus tulee pitää siitäkin huolimatta, ettei pesässä ole ollenkaan varoja. Varsinaisen perunkirjoituksen toimittavat tehtävään valittavat kaksi uskottua miestä. Yleensä perunkirjoitustehtävä on syytä antaa asiaan perehtyneelle henkilölle. Perunkirjoituksen tarkoitus on tiivistetysti selvittää vainajan varat ja velat sekä pesän osakkaat eli ne, joiden kesken perintö aikanaan jaetaan.

Perunkirjoitus tulee toimittaa 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksesta laaditaan perukirja, joka on toimitettava verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Verohallinnolta voi tarvittaessa hakea lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle.