Perintä-teemakuukausi osa 3: Vapaaehtoinen perintä

Ennen saatavan siirtämistä perintään kuluttajasaatavasta on muistutettava velallista, mikäli maksumuistutuksesta haluaa periä viisi euroa. Suosittelemme kaikkien saatavien kohdalla saatavan muistuttamista ennen saatavan siirtämistä perintään. Joskus lasku unohtuu maksaa tai lasku ei ole koskaan saapunutkaan. Tällöin velallinen saa mahdollisuuden maksaa laskun. Monesti lasku maksetaan heti muistutuksen jälkeen eikä saatavaa tarvitse siirtää perintään.

Perintä alkaa aina vapaaehtoisella perinnällä. Tämä tarkoittaa sitä, että saatavasta lähetetään velalliselle maksuvaatimus. Maksuvaatimukseen lisätään perintäkulut. Kuluttajasaatavissa perintäkulut on määritelty perintälaissa. Yritysperinnässä perintäkulujen tulee olla kohtuulliset. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat.