Teemaviikko 6/17, osa 3: Linja-automatkustajan oikeudet

EU on turvannut linja-automatkustajille tiettyjä oikeuksia silloin, kun bussimatka keskeytyy. Nämä oikeudet ovat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan voimassa säännöllisessä reittiliikenteessä EU-alueella reitin ollessa vähintään 250 km. Matkustajan oikeuksia ei voida soveltaa tilausliikenteessä eikä Venäjän liikenteessä.

Jos bussimatka on kestoltaan yli kolme tuntia ja lähtö peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia, Trafin mukaan liikenteenharjoittajan on tarjottava matkustajille huolenpitoa maksutta. Huolenpidolla tarkoitetaan välipalaa, aterioita tai virvokkeita, joita liikenteenharjoittajan on tarjottava matkustajille kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan nähden. Lisäksi matkustajille on tarvittaessa järjestettävä majoitus sekä kuljetus majoituspaikkaan.

Matkan peruuntuessa tai viivästyessä yli 2 tuntia voi matkustaja Euroopan komission mukaan valita kahdesta eri vaihtoehdosta: hän voi vaatia joko lipun hinnan palautusta ja maksutonta paluumatkaa linja-auton ensimmäiseen lähtöpaikkaan tai matkan uudelleenreititystä lopulliseen määräpaikkaan ilman lisäkustannuksia. Nämä oikeudet ovat Trafin mukaan voimassa myös silloin, kun linja-autoon on myyty lippuja enemmän kuin siinä on paikkoja.

Matkustajalla on Trafin mukaan myös oikeus saada tietoa matkan peruutuksesta, viivästyksestä ja arvioidusta lähtöajasta viimeistään 30 minuutin kuluttua alkuperäisestä lähtöajasta. Mikäli matkustaja menettää peruuntumisen tai viivästymisen johdosta jatkoyhteyden, hän on Trafin mukaan oikeutettu saamaan tietoa vaihtoehtoisista jatkoyhteyksistä liikenteenharjoittajalta tai terminaalin pitäjältä.

Jos bussi rikkoontuu matkan aikana, on liikenteenharjoittajan huolehdittava siitä, että matkaa voidaan jatkaa toisella ajoneuvolla. Jos tämä ei onnistu, matkustajille on Trafin mukaan järjestettävä kuljetus lähimpään odotuspaikkaan ja/tai terminaaliin, josta matka voi jatkua.

Matkustajan oikeuksia koskeva valitus on Euroopan komission mukaan tehtävä liikenteenharjoittajalle 3 kuukauden kuluessa linja-automatkan ajankohdasta.