Teemaviikko 6/17, osa 4: Laivamatkustajan oikeudet

Kun matkustaja saapuu EU-maahan rekisteröidyn laivayhtiön laivalla EU-alueelle tai lähtee minkä tahansa laivayhtiön laivalla EU-alueella olevasta satamasta, voidaan häneen soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (1177/2010) turvaamia laivamatkustajan oikeuksia. Näitä oikeuksia ei EU:n komission mukaan kuitenkaan sovelleta, jos alukseen mahtuu enintään 12 matkustajaa, aluksessa on enintään 3 hengen miehistö, alus ajaa yhteen suuntaan alle 500 metrin matkan tai kun retkillä tai risteilyillä käytettävässä aluksessa ei ole majoitustiloja tai siinä yövytään enintään 2 yötä. Laivamatkustajan oikeuksia ei sovelleta myöskään useimpiin historiallisiin aluksiin.

Jos laivavuoro peruuntuu tai viivästyy, on matkustajalla Euroopan komission mukaan oikeus saada riittävästi ajantasaista tietoa siitä, mitä tapahtuu. Mikäli matka peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia, on matkustajalla Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan oikeus laivayhtiön tarjoamaan maksuttomaan huolenpitoon. Huolenpidolla tarkoitetaan matkustajan oikeutta saada laivayhtiöltä välipaloja, aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan nähden sekä tarvittaessa myös asianmukainen majoitus. Lisäksi matkustajalla on oikeus vaatia joko lipun hinnan palautusta tai matkan uudelleenreititystä.

Laivan saapuessa määränpääsatamaansa yli tunnin myöhässä, matkustajalla on Trafin mukaan oikeus saada korvausta laivayhtiöltä. Korvausta maksetaan myöhästymisen pituudesta riippuen joko 25 % tai 50 % lipun hinnasta. Korvausta ei ole mahdollista saada silloin, kun myöhästyminen johtui vaikeista sääolosuhteista tai poikkeusolosuhteista, kuten esimerkiksi luonnonkatastrofista tai lakosta. Trafin mukaan korvaus on matkustajan vaatiessa maksettava rahana, mutta se voidaan maksaa myös esimerkiksi matkakuponkeina.

Mikäli laivayhtiö ei kunnioita matkustajan oikeuksia, matkustaja voi Euroopan komission mukaan tehdä yhtiölle valituksen 2 kuukauden kuluessa tapahtuneesta.