Teemaviikko 6/17, osa 5: Matkustamiseen liittyviin ongelmiin varautuminen etukäteen

Matkalle lähtiessä on hyvä miettiä, miten mahdolliset ongelmatilanteet voitaisiin välttää tai miten sellaiset olisivat mahdollisimman helposti hoidettavissa. Matkustaja voi välttyä matkan aikana monilta ikäviltä yllätyksiltä, kun matkustusturvallisuuteen liittyvät asiat on osattu ottaa huomioon jo matkalle lähtiessä.

Yksi tärkeimmistä asioista matkalle lähtiessä on voimassa oleva ja kattava matkavakuutus. Matkavakuutus korvaa esimerkiksi kadonneet matkatavarat sekä terveydenhuoltokustannukset, jotka ovat ulkomailla usein erittäin kalliita ja saattavat pahimmassa tapauksessa viedä ilman matkavakuutusta matkustavan henkilön vararikkoon. Suomen ulkoasiainministeriö suosittelee yksityisen matkavakuutuksen ottamista, sillä EU:n alueella käytettävä eurooppalainen sairaanhoitokortti ei ulkoasiainministeriön mukaan kata erityishoidon tai kotiutusta vaativien sairas- ja kuolemantapauksen kuluja.

Tärkeintä on huolehtia siitä, että tarvittavat matkustusasiakirjat ovat kunnossa. EU-maissa Suomen passi on voimassa sen voimassaolon päättymiseen asti, mutta ulkoasiainministeriön mukaan muut maat usein vaativat passin olevan voimassa vielä 3 tai 6 kuukautta matkan päättymisen jälkeen. Voimassaolosäännökset voi tarkistaa kohdemaan viranomaisilta. Passista on hyvä ottaa kopio tai valokuva puhelimeen siltä varalta, että passi katoaa tai se varastetaan, sillä näin uuden passin hankkiminen on matkalla helpompaa.

Kun vanhempiensa yhteishuollossa oleva lapsi matkustaa toisen vanhempansa kanssa ulkomaille, on ulkoasiainministeriön mukaan hyvä huomata, että toisen valtion viranomaiset voivat vaatia rajalla toisen vanhemman kirjallista suostumusta matkaan. Vanhempien kirjallinen lupa tarvitaan myös silloin, kun alaikäinen lapsi matkustaa ulkomaille ilman huoltajia. Alaikäisiä koskevat matkustusvaatimukset tulee ulkoasiainministeriön mukaan aina tarkistaa kohdemaan viranomaisilta ongelmien välttämiseksi. Myös lentoyhtiöillä voi olla samantapaisia vaatimuksia.

Ennen matkalle lähtöä matkustajan kannattaa selvittää oma terveydentilansa ja ottaa tarvittavat rokotukset ajoissa. Kohdemaata koskevia matkustustiedotteita on hyvä seurata ja tehdä tarvittaessa matkustusilmoitus. Lisäksi on suositeltavaa kiinnittää matkatavaroihin omat yhteystiedot niiden katoamisen varalta sekä selvittää sekä kohdemaan että kotimaan maahantuontisäännökset etukäteen.