”Swatting” johti sivullisen kuolemaan – myös pilapuhelua ehdottaneelle vankeutta

Kansasin poliisi sai joulukuussa 2017 puhelimitse ilmoituksen mahdollisesta panttivankitilanteesta. Soittaja kertoi mm. epäillyn ampuneen yhden henkilön ja osoittelevan toista aseella. Poliisi piiritti talon ja asukas joutui ammutuksi, kun hän ei nostanut käsiään ylös poliisin niin käskettyä. Panttivankitilannetta ei todellisuudessa kuitenkaan ollut.

Ampumiseen johtanut puhelu oli seurausta nettipelisessiossa syntyneestä riidasta. Riidan päätteeksi yksi pelaajista uhkaili swattaavansa (ts. tekemällä väärän ilmoituksen poliisille) toisen pelaajan, joka kertomuksen mukaan antoi osoitteen ja sanaili jotain takaisin. Suuttunut pelaaja kehotti kaveriaan swattaamaan pelaajan käyttämällä hänen antamaansa osoitetta. Pelaaja ei kuitenkaan enää asunut tuossa osoitteessa, vaan nykyisin siellä asui tilanteesta tietämätön henkilö, joka sittemmin tuli ammutuksi.

Puhelua ehdottanut henkilö tuomittiin 15 kuukaudeksi vankeuteen, puhelun soittanut henkilö sai 20 vuoden tuomion.

Lähde: https://edition.cnn.com/2019/09/14/us/swatting-sentence-casey-viner/index.html

Tekijänoikeustrollille vankeutta ja miljoonakorvaukset maksettavaksi

Prenda Lawin John Steele sai kesällä 5 vuoden vankeustuomion ja noin 1.5 miljoonan USD korvauslaskun pitkään jatkuneessa tekijänoikeusjutussa. Jutussa oli kysymys ns. honeypot-järjestelystä, jossa potentiaaliset oikeudenrikkojat houkutellaan tekemään rikkomus tarjoamalla itse heille siihen mahdollisuus.

Prenda Lawin juristien katsottiin osallistuneen tekijänoikeusloukkausten kohteeksi väitettyjen materiaalien levittämiseen, jolloin heidän asiakkainaan olleet tekijänoikeuksienhaltijat saivat kerättyä todistusaineistoa rikkeistä ja pääsivät ajamaan Prenda Lawin avustuksella korvauskanteita oikeudenloukkaajia vastaan. Prenda Law ennätti tienaamaan järjestelyllä miljoonia ennen kuin asia johti rikostutkintaan vuonna 2013.

Tuomion myötä Steele myös menetti lupansa harjoittaa lakimiehen ammattia. Steelen tuomio on annettu heinäkuussa 2019, hänen yhtiökumppaninsa tuomittiin myös aiemmin samaan juttuun liittyen.

Yrittäminen-teemakuukausi, osa 4: Kirjallisen sopimisen tärkeys käytännössä

Olen huomannut 20 vuoden urani aikana ihmisten tietoisuuden lisääntyneen kirjallisten sopimusten tekemisen suhteen, mikä ei ole huono asia. Urani alussa toimeksiantosuhde perustui usein vielä luottamukseen ja suulliseen sopimiseen, mutta ajansaatossa on alettu laatimaan myös tilitoimistosopimuksia mikä on vain hyvä asia, koska se toimii myös näyttönä molemmille osapuolille siitä mitä on sovittu. Kun tilitoimistosopimuksia alettiin laatia ja vaatia, niin alussa tämä aiheutti hämmennystä asiakkaissa – ”ei kai sellaisia tarvita” – tänä päivänä kirjallinen sopiminen on jo ihan itsestään selvyys, onneksi.

Kirjallisessa sopimuksessa on juuri se hyvä puoli, että siihen voi aina palata ja varmistaa mitä on sovittu, näin vältytään väärinkäsityksiltä. Tänä päivänä kun elämä on hektistä ja kiireitä riittää, eikä muistikapasiteettia ole niin paljon enää käytössä, niin oikeastaan olemassa oleva sopimus mahdollistaa sen ettei kaikkea tarvitse lokeroida omaan muistiin ja näin ”kovalevyltä” vapautuu tilaa oleellisimmille asioille, kuten itse yrittämiseen.

Nyt kun trendinä on laatia kaikesta sopimus, niin samalla korostuu sisällön tarkistamisen tärkeys. Sudenkuoppana voi olla kiireessä allekirjoitettu sopimus, jolloin unohdetaan se seikka, että sopimus on aina molemmin puolinen ja vaatii kaksi osapuolta. Tästä syystä on todella tärkeää lukea varsinkin toisen osapuolen yksin laatima sopimus tarkkaan läpi, ettei sitten jälkikäteen tule sanomista sisällöstä, jolloin se on jo liian myöhäistä. Näihin tilanteisiin törmää aina välillä ja niitä on todella hankala jälkikäteen enää muuttaa, varsinkaan ilman toisen suostumusta asiaan. Joten lue AINA huolellisesti läpi sopimus ennen allekirjoittamista ja jos et ymmärrä sisältöä, niin kysy neuvoa vaikka tilitoimistolta tai lakimieheltä.

– Sanna Bang, tilitoimistoyrittäjä TiliBang Oy:stä

Yrittäminen-teemakuukausi, osa 3: Ongelmien ratkaiseminen

Aina ongelmilta ei voi välttyä, sillä tekevälle sattuu. Vaikka kuinka ongelmia pyrkisi välttämään, voi tulla reklamaatioita, vahinkoja ja muita ongelmia. Tärkeintä on minimoida vahingot ja reagoida ongelmatilanteeseen välittömästi. Jos saat virheellisen laskun, reklamoi siitä heti. Jos lasku on unohtunut maksaa ja saat jopa maksuvaatimuksen, maksa lasku mahdollisuuksien mukaan pois tai ehdota maksusopimusta. Maksujen välttely johtaa vaan suurempiin ongelmiin.

Erityisesti haasteiden kanssa kannattaa reagoida nopeasti. Haastehakemuksissa on määräajat, joista kannattaa pitää kiinni. Kannattaa heti olla yhteydessä juristiin oman tilanteen selvittämiseksi. Aina kannattaa pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun ja pyrkiä välttämään oikeudenkäynti. Vaikka oikeudenkäynnin voittaisikin, on siitä voinut joutua maksamaan aika kovan hinnan. Oikeudenkäynnit ovat hitaita, kalliita ja hermoja raastavia. Asian selvittäminen on aina pois omasta työajasta. Joskus oikeudenkäyntiin joudutaan kuitenkin menemään ja tällöin kannattaa olla perillä omista mahdollisuuksistaan pärjätä.

Yrittäminen-teemakuukausi, osa 2: Ongelmiin varautuminen

Paras tapa välttää ongelmia on varautua niihin ennakolta. Sopimukset muiden kanssa kannattaa tehdä huolellisesti. Sillä pääsee yritystoiminnassa jo pitkälle. Huolellinenkaan sopimus ei estä työtapaturmia ja vahinkoja, joten vakuutukset kannattaa olla kunnossa. Vakuutuksia hankkiessa kannattaa selvittää, mitä vakuutus todellisuudessa kattaa ja mitkä tilanteet jäävät vakuutuksen ulkopuolelle. Hölmöintä on maksaa kalliita vakuutusmaksuja ja todeta vahingon sattuessa, ettei vakuutus edes kata kyseistä vahinkoa. Erityisesti vakuutuksen olisi hyvä kattaa vahinko, jonka sattuminen yritystoiminnassa on hyvin mahdollista.

Toinen tärkeä varautumiskeino on verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Tämä on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin muut yrittäjät saattavat kertoa omista kokemuksistaan ja varoittaa itse kokemistaan ongelmatilanteista. Ehkä jonkun vakuutuksesta puuttui tärkeä ehto tai ehkä jostakin firmasta on huonoja kokemuksia, eikä kyseisen firman palveluja kannata käyttää. Vinkkejä kannattaa kysyä rohkeasti yrittäjäkavereilta, ettei itse tee samoja virheitä. Verkostoituminen on tärkeää myös siksi, että vahingon tai ongelman kohdatessa on joku, johon ottaa yhteyttä. Jos ikkuna menee rikki, tunnet ehkä lasitusliikkeen yrittäjän tai haasteen tipahtaessa postilaatikosta, tunnet ehkä juristin. On kurja lähteä selvittämään vaihtoehtoja vasta sitten, kun vahinko on jo sattunut. Bonuksena verkostoitumisessa on se, että joku toinen yrittäjä voi tarvita juuri sinun yrityksesi palveluita oman ongelmatilanteen korjaamisessa.

Me verkostoidumme mielellämme muiden yritysten kanssa ja jaamme kokemuksia yrittäjyydestä!

Yrittäminen-teemakuukausi, osa 1: Sopimusten sudenkuopat

Syyskuussa vietetään jälleen yrittäjänpäivää ja teemakuukautemme koskee luonnollisesti yrittäjiä. Tässä kuussa meillä on myös vieraileva kirjoittaja Tilitoimisto Tili-Bang Oy:stä.

Sopimusten sudenkuopat

Yrittäjiltä puuttuu kuluttajansuojan kaltainen turvaverkko, mikä johtaa helposti pitkiin ja monimutkaisiin sopimuksiin tai epäselviin tilanteisiin siitä, mitä on sovittu. Jos itse laatii sopimuksen, kannattaa siihen käyttää joko runsaasti aikaa tai ottaa avuksi asiantuntija. Epäselviä sopimusehtoja usein tulkitaan laatijansa vahingoksi, jolloin sopimuksen laatimisessa kannattaa olla huolellinen. Toisaalta, jos sopimuskumppani laatii sopimuksen, se kannattaa lukea huolellisesti läpi ja kysyä, mikäli jokin kohta on epäselvä. Eikä siitä ole haittaa näyttää sopimusta esimerkiksi juristille.

Internet on pullollaan sopimuspohjia, joista voi olla apua sopimusten laadinnassa. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei mikään mallisopimuspohja pysty vastaamaan juuri sinun yrityksesi tarpeita. Tämä johtaa siihen, että valmista mallia joutuu todennäköisesti muokkaamaan todella paljon. Sopimuksia laadittaessa kannattaa erityisesti miettiä, mitä ongelmia sopimussuhteessa voi tulla ja miten ne ratkotaan.

Vuokrasopimukset aiheuttavat usein päänvaivaa, sillä vuokra on suuri kuukausittainen menoerä. Vuokrasopimukset tulee aina tehdä ja irtisanoa aina kirjallisesti, jolloin ei jää epäselvyyttä vuokrausehdoista. Suullinen sopimuskin on pätevä, mutta sen sisältöä voi olla vaikea näyttää jälkikäteen. Vuokrasopimuksen kestoon ja irtisanomisaikaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska yrityksen tilanne voi muuttua nopeastikin. Erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa voi olla vaikea tietää, mikä sijainti on yritykselle sopivin. Kannattaa myös pyrkiä selvittämään vuokratilan lähiympäristön tilannetta. Onko naapuriin tulossa rakennustyömaa tai onko muita yrityksiä lähtenyt alueelta ja miksi näin on käynyt?

Lakimuutokset-teemakuukausi, osa 2: Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) edellyttää jatkossa valituslupaa

Tällä hetkellä KHO:ssa ei ole käytössä yleistä valituslupajärjestelmää. Valituslupa vaaditaan nyt vain erikseen säännellyissä asiaryhmissä, joskin niitä on useita. 1.1.2020 alkaen valituslupa vaaditaan kuitenkin lähtökohtaisesti kaikkiin asioihin. Uudistuksen tavoitteena onkin ollut mm. se, etteivät oikeudenkäynnit perusteettomasti pitkittyisi ja viivästyisi.

Lakimuutokset, teemakuukausi osa 1: Summaariset riita-asiat

Summaariset riidat, kuten velkomukset, käsitellään 1.9.2019 alkaen vain Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Samalla yritykset joutuvat näiden asioiden käsittelyssä siirtymään pelkästään sähköiseen asiointiin. Yritykset eivät voi esim. toimittaa haastehakemusta enää paperisena 1.9.2019 lähtien. Yksityishenkilöiltä sähköistä asiointia ei kuitenkaan vielä edellytetä.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 5: Eläimet

Suomessa on paljon erilaisia eläimiä ja joku onnekas saa ehkä napattua valokuvankin esimerkiksi hirvestä tai jäniksestä. Jotkut rohkeat ovat napanneet valokuvia myös karhuistakin.

Eläimiä ei saa kuitenkaan luonnossa häiritä. Lintujen pesiä ja poikasia ei myöskään saa vahingoittaa eikä häiritä. Luonnossa kannattaa myös olla tarkkaavainen, sillä esimerkiksi kyy saattaa olla lämmittelemässä polulla. Luonnossa liikkumisen jälkeen kannattaa myös tutkia, onko mahdollisesti punkki tarttunut luontoretkeltä mukaan.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 4: Telttailu

Kesäyöt houkuttelevat telttailemaan ja telttailu on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla. Kotirauha on kuitenkin syytä muistaa telttaillessa, ettei leiriydy liian lähelle kenenkään asumusta ja pihaa eikä meluamalla häiritse kenenkään kotirauhaa.

Telttaillessa on hyvä muistaa, ettei toisen maille saa sytyttää avotulta eikä tietenkään roskata. Leirintäalueilla ja rannoilla on usein erikseen merkityt tulentekopaikat ja roskakoreja.