Oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Yksityishenkilö voi saada valtion varoista myönnettävää oikeusapua mm. joihinkin oikeudenkäyntiasioihin, jos ehdot oikeusavun saamiselle täyttyvät. Oikeusapua ei myönnetä yrityksille eikä yhteisöille. Oikeusavusta ja sen rajoituksista voi lukea lisää täältä: http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/.

Oikeusturvavakuutus voi kattaa vakuutuksen ehdoista riippuen joko pelkästään omat oikeudenkäyntikulut tai myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Yleensä esimerkiksi kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus ei korvaa vastapuolen kuluja.

Oikeusturvavakuutuksen korvausmäärästä vähennetään tavallisesti omavastuuosuus, joka vakuutusehdoista riippuen on noin 15–20 % asiamiehen laskun loppusummasta.