Tuomioistuinmenettelyn kesto

Tuomioistuinmenettelyn kesto vaihtelee eri käräjäoikeuksissa sekä käräjäoikeudesta että asian laadusta riippuen. Kesto riippuu esimerkiksi siitä, miten istuntopäivät saadaan sovittua osapuolten ja tuomioistuimen kesken.

Vuonna 2015 julkaistun oikeusministeriön selvityksen mukaan laajoissa riita-asioissa käräjäoikeuskäsittely kesti vuonna 2014 keskimäärin 10,1 kuukautta. Hovioikeuksien keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2014 oli 5,7 kuukautta ja korkeimman oikeuden käsittelyaika 21,1 kuukautta, jos asiassa annettiin asiaratkaisu eli korkein oikeus myönsi valitusluvan ja ratkaisi asian.