Tuomioistuinmenettelyn kustannukset

Tuomioistuinmenettelyn kustannukset voivat olla vaikeasti ennakoitavissa, koska ne riippuvat myös vastapuolen kustannuksista, jotka eivät ole etukäteen tiedossa. Lähtökohtana on, että asian hävinnyt osapuoli maksaa vastapuolelle aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Jos asia on ollut oikeudellisesti niin epäselvä, että vastapuolella on ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin, on mahdollista, että omat oikeudenkäyntikulut tulevat osapuolen itsensä maksettavaksi joko kokonaan tai osaksi. Näin voi käydä myös siinä tapauksessa, että osapuoli on voittanut tuomioistuinkäsittelyn.