Kirpputorimyynnin verotus

Omia tai perheenjäsenten vaatteita, astioita, koruja, huonekaluja, elektroniikkaa ja harrastusvälineitä saa myydä verottajan mukaan verovapaasti, mikäli myynnistä saadut voitot eivät ylitä 5.000 euroa kalenterivuodessa. Jos edellä mainittu summa ylittyy, on ylimenevästä osasta maksettava luovutusvoittoveroa.

Autojen, moottoripyörien, veneiden ja muiden vastaavien kulkuvälineiden myyntiin ei sovelleta 5.000 euron verovapaan myynnin rajaa, sillä verottajan mukaan niiden ei katsota kuuluvan tavanomaiseen koti-irtaimistoon.  Edellä mainittua 5.000 euron rajaa ei sovelleta myöskään sellaiseen omaisuuteen, joka katsotaan tavanomaista arvokkaammaksi. Tällaista omaisuutta ovat esimerkiksi erityisen arvokkaat taulut ja taide-esineet. Jos tällaisen myydyn irtaimiston yhteenlasketut myyntihinnat ovat yli 1.000 euroa, on niiden myyntivoitoista maksettava veroa.

Jos kirpputorilla myydään sellaisia tavaroita, jotka eivät ole olleet myyjän omia tai kuuluneet hänen perheenjäsenilleen, on niistä maksettava veroa, kun myynti ylittää 1.000 euroa vuodessa. Voitot ovat verottajan mukaan kokonaan veronalaista pääomatuloa, jos myyntihinnat ylittävät 1.000 euron rajan.

Jos kirpputorimyynti on jatkuvaa ja ammattimaista, esimerkiksi ostetun tavaran jälleenmyymistä, katsotaan myynti verottajan mukaan elinkeinotoiminnaksi. Tällöin myyntivoitot ovat verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa, jotka on ilmoitettava verottajalle elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Jos myynnistä kertyvä liikevaihto ylittää vähäisen liiketoiminnan rajan (10.000 €), tulee myyjän verottajan mukaan rekisteröityä alv-velvolliseksi.

Verotuksen kannalta ei ole merkitystä, millaisella kauppapaikalla irtaimistoa myydään. Tapahtui myynti sitten pihakirppiksellä tai internetissä, on veronalaiset tulot aina ilmoitettava verottajalle.