Muistilistat-teemakuukausi, osa 4: Elämäsi tärkeät asiakirjat

Elämä on täynnä hetkiä, joihin juridiikkaa tarvitaan. Seuraavien hyödyllisten asiakirjojen laatimista kannattaa aika ajoin pohtia. Testamenttia kannattaa miettiä erityisesti silloin, kun sinulla ei ole omia lapsia. Testamentti voi olla hyödyllinen, vaikka lapsia olisi, sillä testamentissa voi määrätä esimerkiksi sen, ettei lasten aviopuolisoilla ole avio-oikeutta sinulta perittyyn omaisuuteen. Tällöin peritty omaisuus on avio-oikeudesta vapaata, vaikka avioehtoa ei olisi tehty perittyä omaisuutta koskien.

Etenkin iän karttuessa myös edunvalvontavaltuutus tarpeellisuus on syytä pitää mielessä, sillä yleinen edunvalvonta on hyvin hidas koneisto. Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä silloin, kun vielä pystyy huolehtimaan omista asioistaan. Mutta mikäli toimintakyky heikentyy esimerkiksi sairaudesta johtuen tai henkilön jouduttua onnettomuuteen, valtuutettu voi ottaa valtuutuksen vastaan ja ryhtyä huolehtimaan valtuuttajan asioista. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun maistraatti vahvistaa sen. Vahvistusta voi pyytää sen jälkeen, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Häät tulossa? Mikäli näin on, kannattaa ainakin harkita avioehdon tekemistä. Avioehdolla voi suojata oman omaisuutensa ja välttyä esimerkiksi maksamasta tasinkoa mahdollisessa riitaisessa avioerossa.