Tuomioistuinmaksut nousivat 1.1.2016 lukien

Käräjäoikeuksissa riita-asian käsittelymaksu on 500,00 euroa. Hakemusasioissa käsittelymaksu on 250,00 euroa.

Hovioikeuksissa hakemusasian käsittelynmaksu on 250,00 euroa. Rikosasian, lähestymiskieltoasian ja ulosottokaaren mukaisen muutoksenhakuasian sekä asian, jossa sovinto ei ole sallittu, käsittelymaksu on myös 250,00 euroa. Muissa asioissa hovioikeuden käsittelymaksu on 500,00 euroa. Tällaisia muita asioita ovat esimerkiksi riita-asiat, joissa sovinto on sallittu.

Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksut ovat 500,00 euroa.

Katso lisää oikeuslaitoksen internet-sivuilta: täältä.