Yrittäminen-teemakuukausi, osa 1: Sopimusten sudenkuopat

Syyskuussa vietetään jälleen yrittäjänpäivää ja teemakuukautemme koskee luonnollisesti yrittäjiä. Tässä kuussa meillä on myös vieraileva kirjoittaja Tilitoimisto Tili-Bang Oy:stä.

Sopimusten sudenkuopat

Yrittäjiltä puuttuu kuluttajansuojan kaltainen turvaverkko, mikä johtaa helposti pitkiin ja monimutkaisiin sopimuksiin tai epäselviin tilanteisiin siitä, mitä on sovittu. Jos itse laatii sopimuksen, kannattaa siihen käyttää joko runsaasti aikaa tai ottaa avuksi asiantuntija. Epäselviä sopimusehtoja usein tulkitaan laatijansa vahingoksi, jolloin sopimuksen laatimisessa kannattaa olla huolellinen. Toisaalta, jos sopimuskumppani laatii sopimuksen, se kannattaa lukea huolellisesti läpi ja kysyä, mikäli jokin kohta on epäselvä. Eikä siitä ole haittaa näyttää sopimusta esimerkiksi juristille.

Internet on pullollaan sopimuspohjia, joista voi olla apua sopimusten laadinnassa. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei mikään mallisopimuspohja pysty vastaamaan juuri sinun yrityksesi tarpeita. Tämä johtaa siihen, että valmista mallia joutuu todennäköisesti muokkaamaan todella paljon. Sopimuksia laadittaessa kannattaa erityisesti miettiä, mitä ongelmia sopimussuhteessa voi tulla ja miten ne ratkotaan.

Vuokrasopimukset aiheuttavat usein päänvaivaa, sillä vuokra on suuri kuukausittainen menoerä. Vuokrasopimukset tulee aina tehdä ja irtisanoa aina kirjallisesti, jolloin ei jää epäselvyyttä vuokrausehdoista. Suullinen sopimuskin on pätevä, mutta sen sisältöä voi olla vaikea näyttää jälkikäteen. Vuokrasopimuksen kestoon ja irtisanomisaikaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska yrityksen tilanne voi muuttua nopeastikin. Erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa voi olla vaikea tietää, mikä sijainti on yritykselle sopivin. Kannattaa myös pyrkiä selvittämään vuokratilan lähiympäristön tilannetta. Onko naapuriin tulossa rakennustyömaa tai onko muita yrityksiä lähtenyt alueelta ja miksi näin on käynyt?