Yrittäminen-teemakuukausi, osa 4: Kirjallisen sopimisen tärkeys käytännössä

Olen huomannut 20 vuoden urani aikana ihmisten tietoisuuden lisääntyneen kirjallisten sopimusten tekemisen suhteen, mikä ei ole huono asia. Urani alussa toimeksiantosuhde perustui usein vielä luottamukseen ja suulliseen sopimiseen, mutta ajansaatossa on alettu laatimaan myös tilitoimistosopimuksia mikä on vain hyvä asia, koska se toimii myös näyttönä molemmille osapuolille siitä mitä on sovittu. Kun tilitoimistosopimuksia alettiin laatia ja vaatia, niin alussa tämä aiheutti hämmennystä asiakkaissa – ”ei kai sellaisia tarvita” – tänä päivänä kirjallinen sopiminen on jo ihan itsestään selvyys, onneksi.

Kirjallisessa sopimuksessa on juuri se hyvä puoli, että siihen voi aina palata ja varmistaa mitä on sovittu, näin vältytään väärinkäsityksiltä. Tänä päivänä kun elämä on hektistä ja kiireitä riittää, eikä muistikapasiteettia ole niin paljon enää käytössä, niin oikeastaan olemassa oleva sopimus mahdollistaa sen ettei kaikkea tarvitse lokeroida omaan muistiin ja näin ”kovalevyltä” vapautuu tilaa oleellisimmille asioille, kuten itse yrittämiseen.

Nyt kun trendinä on laatia kaikesta sopimus, niin samalla korostuu sisällön tarkistamisen tärkeys. Sudenkuoppana voi olla kiireessä allekirjoitettu sopimus, jolloin unohdetaan se seikka, että sopimus on aina molemmin puolinen ja vaatii kaksi osapuolta. Tästä syystä on todella tärkeää lukea varsinkin toisen osapuolen yksin laatima sopimus tarkkaan läpi, ettei sitten jälkikäteen tule sanomista sisällöstä, jolloin se on jo liian myöhäistä. Näihin tilanteisiin törmää aina välillä ja niitä on todella hankala jälkikäteen enää muuttaa, varsinkaan ilman toisen suostumusta asiaan. Joten lue AINA huolellisesti läpi sopimus ennen allekirjoittamista ja jos et ymmärrä sisältöä, niin kysy neuvoa vaikka tilitoimistolta tai lakimieheltä.

– Sanna Bang, tilitoimistoyrittäjä TiliBang Oy:stä