Lakimuutokset-teemakuukausi, osa 4: Tuomioistuinten maksuihin korotuksia

Vuoden 2019 alussa tuomioistuinmaksut ovat nousseet. Käräjäoikeudessa käsiteltävässä riita-asiassa oikeudenkäyntimaksu nousi 500 eurosta 510 euroon. Hakemusasiat puolestaan nousivat 250 eurosta 260 euroon. Avioeroasiat kuitenkin säilyivät ennallaan 200 eurossa.

Hovioikeudessa käsiteltävä hakemusasia nousi 250 eurosta 260 euroon ja muu asia, kuten riita-asia nousi 500 eurosta 510 euroon. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelymaksut nousivat 500 eurosta 510 euroon.

Haastemiehen tiedoksiantomaksu nousi 70 eurosta 80 euroon.