Koronavirustilanteesta johtuvat kulutusluottojen muutokset

Covid-19 epidemia on vaikuttanut merkittävästi kuluttajien taloudelliseen asemaan, minkä seurauksena kuluttajat joutuvat turvautumaan yhä useammin luottorahoitukseen. Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuvat pidempiaikaiset vaikutukset tulevat näkymään kasvavina velkaongelmina. Näin ollen väliaikaiset lainsäädäntömuutokset niin luottojen hinnoitteluun kuin niiden markkinointiin on katsottu tarpeelliseksi.

Kuluttajansuojalakia muutettiin koronavirustilanteen johdosta väliaikaisesti aikavälille 1.7-31.12.2020, niin että tietyille luotoille asetettiin 10 prosentin korkokatto. Tämän lisäksi kuluttajaluottojen ja luotonvälittäjien tarjoamien palveluiden suoramarkkinointi kiellettiin samalla ajanjaksolla.

Väliaikaista hintasäätelyä ja suoramarkkinointikieltoa päätettiin vuoden 2020 lopulla jatkaa 30.9.2021 saakka pääsääntöisesti saman sisältöisenä.

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM074:00/2020