Sopimus-teemakuukausi, osa 4: Sopimusrikkomusten seuraukset

Sopimukset sitovat molempia osapuolia. Jos osapuoli jättää velvoitteensa täyttämättä, toinen osapuoli voi vaatia täyttämään ne. Jos velvoite jää edelleen täyttämättä, vastapuolella voi olla oikeus irtaantua sopimuksesta esim. purkamalla sopimus. Purkaminen yleensä edellyttää, että rikkomuksella on ollut olennainen merkitys osapuolen kannalta.

Rikkomuksista seuraa usein osapuolille myös vahinkoa, jonka vastapuoli voi olla velvollinen korvaamaan. Vaikka sopimus myöhemmin täytettäisiinkin sovitusti tai purettaisiin, on vahinko jo voinut aiheutua. Vahingonkorvaukseen voi siten olla oikeus myös muun seurauksen lisäksi, vaikka toisinaan pelkkä vahingonkorvaus voi riittää sopimusrikkomuksen hyvitykseksi.