Lakimuutoksia-teemakuukausi, osa 2: Sakon muunto rangaistukseksi kevenee – ja laajenee

Sakkorangaistuksien ongelma on, että sakon saaneet voivat periaatteessa välttää koko rangaistuksen, jos maksua ei saada perittyä heiltä. Ratkaisu tähän on sakkojen muuntaminen vankeudeksi, tietyin ehdoin. Vain tuomioistuimessa tuomitut sakot voidaan muuntaa vankeudeksi, muita ei. Lähtökohta jatkossa on, että yhden vuoden aikana tehty seitsemäs rikkomus samankaltaisesta teosta johtaa tuomioistuinkäsittelyyn, jossa sakkorangaistus voidaan muuntaa vankeudeksi.

Sakkojen muuntamisessa on kuitenkin rajoituksia, esim. alle 18 vuotiaana tehtyä sakkorikosta ei voida muuntaa vankeudeksi eikä rikesakkoja edelleenkään muunneta vankeudeksi. Aiemmin kolme maksamatonta sakkoa vastasi yhtä vankeuspäivää, kun jatkossa yhteen päivään vaaditaan neljä sakkoa. Rangaistuksen pituus on vähintään 4 ja enintään 40 päivää vankeutta