Lakimuutoksia-teemakuukausi, osa 1: Alaikäisten avioliitoille tuli loppu

1.6.2019 voimaantuleva lakimuutos päättää menettelyn, jossa alaikäiset ovat voineet saada poikkeusluvan avioliitolle. Jatkossa alaikäisiä puolisoita ei enää vihitä.

Kansainvälisissä havainnoissa erityisesti alaikäisten tyttöjen avioliittoja on pidetty haitallisina. Tällaisen avioliiton on katsottu altistavan hyväksikäytölle, estävän omien valintojen tekemistä sekä haittaavan koulunkäyntiä esim. opintojen keskeytymisellä.

Yksi kotimaisen menettelyn ongelmista on ollut se, ettei alaikäisten avioliitoille oltu säädetty alaikärajaa. Lupia ei ole kuitenkaan pääsääntöisesti myönnetty alle 17 vuotiaille, eikä haittavaikutuksia ole Suomessa juuri havaittu. Kaikesta huolimatta asiassa on kyse ensisijassa siitä, että mahdolliset alaikäisiin kohdistuvat haittavaikutukset halutaan välttää, minkä takia menettelystä luovutaan.