Perintä-teemakuukausi, osa 4: Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, saatava voidaan siirtää oikeudelliseen perintään. Tällöin päämiehen suostumuksella asiassa laaditaan haastehakemus ja asia siirretään tuomioistuimen ratkaistavaksi. Mikäli velallinen ei riitauta saatavaa, tuomioistuin antaa asiassa yksipuolisen tuomion. Tuomio voidaan sitten lähettää ulosottoon täytäntöönpantavaksi.

Jos velallinen on yritys, asiassa voidaan laatia myös konkurssiuhkainen maksukehotus. Tällöin velallisella on seitsemän päivää aikaa maksaa saatava korkoineen ja kuluineen. Määräaika lasketaan siitä, kun haastemies on antanut konkurssiuhkaisen maksukehotuksen velalliselle tiedoksi. Mikäli velallinen ei maksa vieläkään saatavaa, asiassa voidaan laatia konkurssihakemus.