Sopimus-teemakuukausi, osa 1: Sopimuksen syntyminen tarjouksen perusteella

Onko sopimus syntynyt? Onko osapuoli velvollinen suoritukseen? Nämä ovat varsin tavallisia viestintään liittyviä ongelmakysymyksiä. Laissa on lähdetty siitä, että tarjoukseen annettu hyväksyvä vastaus perustaa sopimusvelvoitteet osapuolille. Tarjouksen pitää olla niin yksilöity, että se voidaan hyväksyä pelkällä myönteisellä vastauksella. Hyväksyvältä vastaukselta edellytetään, että se annetaan ilman uusia ehtoja. Ns.ehdollinen hyväksyntä tarkoittaa käytännössä tarjouksen hylkäämistä ja vastatarjouksen esittämistä, joka toisen puolen pitää hyväksyä. Esim.lehtimainokset eivät ole sopimusvelvoitteita synnyttäviä tarjouksia, vaan pikemminkin kehotuksia tulla tekemään sitovia sopimuksia, ts. ostoksille.

Sopimus voi jäädä syntymättä, jos tarjous ehditään perua ajoissa. Tarjous tulee antajaansa sitovaksi silloin, kun vastaanottaja on ehtinyt tutustua tarjoukseen. Tämän jälkeen tarjousta ei voi enää perua ilman oikeusvaikutuksia. Peruutuksen tulee siis tapahtua ennen tai viimeistään samalla hetkellä, kun vastaanottaja saa tarjouksen nähtäväkseen.