Lakimuutokset-teemakuukausi, osa 2: Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) edellyttää jatkossa valituslupaa

Tällä hetkellä KHO:ssa ei ole käytössä yleistä valituslupajärjestelmää. Valituslupa vaaditaan nyt vain erikseen säännellyissä asiaryhmissä, joskin niitä on useita. 1.1.2020 alkaen valituslupa vaaditaan kuitenkin lähtökohtaisesti kaikkiin asioihin. Uudistuksen tavoitteena onkin ollut mm. se, etteivät oikeudenkäynnit perusteettomasti pitkittyisi ja viivästyisi.