Jokamiehenoikeudet – kokon polttaminen

Jokamiehenoikeuksiin ei yleisesti kuulu tulen tekeminen maastoon tai polttopuiden otto, vaan ne on sallittu ainoastaan maanomistajan luvalla. Maanomistajan lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, jos käyttää merkittyjä tulentekopaikkoja.

Kokon polttamista suunnittelevien tulee ottaa huomioon monia asioita ennen sen polttamista. Ensimmäisenä tulee tarkistaa, saako alueella edes polttaa kokkoa ja onko metsäpalovaroitus voimassa. Lisäksi on hyvä huomioida, ettei kokon leviämisvaaraa rakennuksiin ja metsäalueisiin ole olemassa kyseisellä alueella.

Uudistunut pelastuslaki määrittää, että nuotion tai avotulen sytyttäminen on kiellettyä, mikäli Ilmatieteen laitos on antanut metsä- tai ruohikkopalovaroituksen alueelle, tai jos olosuhteet ovat kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia sellaiset, että metsä- tai ruohikkopalon vaara on ilmeinen. Kokko on suurempi nuotio, ja sellaisia ei saa sytyttää tällaisissa olosuhteissa.

Lakia rikkovalle voidaan määrätä sakkoja, ja poikkeuslupaa ei myönnetä oman alueensa pelastusviranomaisilta.