Testamenttitapaukset-teemakuukausi, osa 4: KKO 2016:32 – testamentin peruuttaminen

Viimeinen tapauksemme KKO 2016:32 käsittelee testamentin peruuttamista. Tapauksessa K ja M olivat olleet aviopari. M oli tehnyt testamentin K:n hyväksi. M oli pitänyt testamentista yhden kappaleen itsellään ja antanut kaksi kappaletta K:lle. Pariskunta oli sittemmin eronnut. M:n perillinen J oli vaatinut testamentin julistamista tehottomaksi, koska M:n jäämistöstä ei löytynyt testamenttia. Tapauksessa oli kyse siitä, oliko M peruuttanut testamentin hävittämällä.

Korkeimman oikeuden mukaan peruuttaminen ei ole määrämuotoon sidottu. Testamentin voi peruuttaa esimerkiksi repimällä alkuperäisen testamentin. Korkeimman oikeuden mukaan testamentin tekijällä tulee olla kuolemaansa asti mahdollisuus peruuttaa testamentti. Siten sillä ei ole merkitystä, onko testamentteja tehty useampi kappale. Siten Korkeimman oikeuden mukaan ratkaisevaa on, onko testamentin tekijän oma kappale hänen kuollessaan tallella. Jos kyseinen kappale ei ole tallessa, se katsotaan peruutetuksi.

Tulkinta on käytännön kannalta ongelmallinen. Testamentin saajan velvollisuus on antaa testamentti tiedoksi perillisille. Esimerkiksi tässä tapauksessa testamentin saajalla K:lla tuskin oli mahdollisuutta päästä käymään läpi M:n jäämistöä. M:n perillinen J puolestaan oli käynyt jäämistöä läpi ja ”kas kummaa”, J ei löytänyt M:n jäämistöstä K:n hyväksi tehtyä testamenttia.