Testamenttitapaukset-teemakuukausi, osa 2: KKO 2016:68 – testamentin hyväksyminen

Tällä kertaa käsittelemme Korkeimman oikeuden tapausta KKO 2016:68, jossa käsiteltiin testamentin hyväksymistä. A ja B olivat saaneet testamentilla C:ltä X Oy:n osakkeita. B oli omassa testamentissaan määrännyt, että säätiö G saa Y Oyj:n osakkeet. Y Oyj:n osakkeet olivat tulleet X Oy:n osakkeiden tilalle. A oli saanut testamentin tiedoksi, hyväksynyt testamentin ja sitoutunut olemaan moittimatta sitä.

A kuitenkin nosti kanteen säätiö G:tä vastaan ja vaatinut vahvistettavaksi, ettei B voinut määrätä Y Oyj:n osakkeista, koska C:n testamentissa oli ollut toissijaisuusmääräys. Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että A oli menettänyt oikeuden vedota testamentin tehottomuuteen, koska A oli hyväksynyt testamentin.

Kannattaa siis muistaa, että testamentin hyväksymisellä on vahva vaikutus. Kun saat testamentin tiedoksi, siihen kannattaa perehtyä huolellisesti.