Testamenttitapaukset-teemakuukausi, osa 3: KKO 2016:60 – puolison kuolema avioeron vireilläoloaikana

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2016:60 käsiteltiin avioeron vaikutusta kuolemantapauksessa. A oli hakenut avioeroa ja harkinta-ajan aikana puoliso B oli kuollut. B:n perilliset olivat halunneet vahvistettavan, ettei A:lla ole oikeutta B:n jäämistöön. Perilliset vaativat myös, että pariskunnan keskinäinen testamentti julistetaan pätemättömäksi.

Perintökaaren mukaan puolisolla ei, mikäli erityisistä asianhaaroista ei muuta johdu, ole oikeutta jäämistöön, jos perittävän kuollessa oli vireillä kanne avioerosta tai jos puolisot ovat tehneet hakemuksen avioliiton purkamisesta. Tapauksessa katsottiin olleen erityisiä asianhaaroja, joiden perusteella A:lla katsottiin olleen oikeus jäämistöön.

Vaikka kyseisessä tapauksessa erityiset asianhaarat vaikuttivat lesken kannalta positiivisesti, on mahdollista, että toisessa erotapauksessa tulkinta on päinvastainen – tilanne riippuu erityisistä asianhaaroista.