Uuden yrittäjän teemakuukausi, osa 1: Tilitoimiston valinta

Tänään vietetään jälleen yrittäjänpäivää ja teemakuukautemme kirjoitukset onkin suunnattu uusille yrittäjille.

Ensimmäisessä tekstissä käsittelemme tilitoimiston valintaa, sillä se on yksi aloittavan yrittäjän tärkeimpiä valintoja. Mistä tietää, mikä on hyvä tilitoimisto ja minkälainen on hyvä kirjanpitäjä? Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Ammattitaito ja huolellisuus ovat kirjanpidossa seikkoja, joita ei voi ylikorostaa. Kirjanpidon hoitaminen uskotaan tilitoimistolle juuri siitä syystä, joku muu tekee kirjanpidon huolellisesti ilman, että sitä tarvitsee itse tehdä. Huolimattomuudesta yrittäjä maksaa kalliisti, sillä omaa työaikaa menee huolimattomuusvirheiden selvittämiseen ja oikaisemiseen, mikäli tilitoimisto ei huomaa omia virheitään tai pahimmassa tapauksessa laskuttaa omien virheidensä selvittämisestä.

Jos tilitoimiston laskutus perustuu tuntilaskutukseen, kannattaa laskutusta ja kirjanpidon tekemiseen käytettyjä tuntimääriä seurata. Kirjanpito saattaa olla yksi isoimpia yksittäisiä menoeriä kuukaudessa pienelle yrittäjälle.

Kuten muidenkin palveluntarjoajien kohdalla, tilitoimiston voi aina vaihtaa, mikäli heidän toiminta ei miellytä. Rohkeasti kannattaa kysyä vinkkejä tilitoimistoista muilta yrittäjiltä. Lähes kaikilla yrittäjillä on kokemusta hyvistä ja kenties huonoista tilitoimistoista. Varsinkin uudelle yrittäjälle olisi tärkeää, että kirjanpitäjä antaa oma-aloitteisesti neuvoja, sillä uusi yrittäjä ei välttämättä tiedä, mikä olisi paras ratkaisu missäkin tilanteessa.