Uuden yrittäjän teemakuukausi, osa 2: Sopimukset

Sopimukset ovat välttämätöntä osa yritystoimintaa, sillä jokainen yrittäjän tekemä myynti on sopimus. Yritysmuodosta riippuen voi jo perustamisvaiheessa olla tarvetta sopimuksille. Yleisimpiä tällaisia perustamisvaiheen sopimuksia ovat osakeyhtiön osakassopimuksen, jossa sovitaan osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

Vaikka suullisetkin sopimukset ovat päteviä, sopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Jälkikäteen voi olla vaikea osoittaa suullisen sopimuksen voimassaoloa tai sisältöä. Kuulostaa ehkä rikkoutuneelle levylle, mutta kirjallisten sopimusten tärkeyttä ei voi korostaa liikaa.

Sopimuksissa kannattaa aina miettiä, mistä sovitaan ja mitkä ovat osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. On myös otettava huomioon se, miten toimitaan, jos sopimuksen täyttämisessä tapahtuu virhe tai muita ongelmia ilmenee sopimussuhteessa.

Vakioehtoja miettiessä kannattaa sanamuodot miettiä tarkkaan ja muistaa tuoda esille vakioehdot sopimuskumppanille.