Lakimuutokset-teemakuukausi, osa 2: Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) edellyttää jatkossa valituslupaa

Tällä hetkellä KHO:ssa ei ole käytössä yleistä valituslupajärjestelmää. Valituslupa vaaditaan nyt vain erikseen säännellyissä asiaryhmissä, joskin niitä on useita. 1.1.2020 alkaen valituslupa vaaditaan kuitenkin lähtökohtaisesti kaikkiin asioihin. Uudistuksen tavoitteena onkin ollut mm. se, etteivät oikeudenkäynnit perusteettomasti pitkittyisi ja viivästyisi.

Lakimuutokset, teemakuukausi osa 1: Summaariset riita-asiat

Summaariset riidat, kuten velkomukset, käsitellään 1.9.2019 alkaen vain Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Samalla yritykset joutuvat näiden asioiden käsittelyssä siirtymään pelkästään sähköiseen asiointiin. Yritykset eivät voi esim. toimittaa haastehakemusta enää paperisena 1.9.2019 lähtien. Yksityishenkilöiltä sähköistä asiointia ei kuitenkaan vielä edellytetä.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 5: Eläimet

Suomessa on paljon erilaisia eläimiä ja joku onnekas saa ehkä napattua valokuvankin esimerkiksi hirvestä tai jäniksestä. Jotkut rohkeat ovat napanneet valokuvia myös karhuistakin.

Eläimiä ei saa kuitenkaan luonnossa häiritä. Lintujen pesiä ja poikasia ei myöskään saa vahingoittaa eikä häiritä. Luonnossa kannattaa myös olla tarkkaavainen, sillä esimerkiksi kyy saattaa olla lämmittelemässä polulla. Luonnossa liikkumisen jälkeen kannattaa myös tutkia, onko mahdollisesti punkki tarttunut luontoretkeltä mukaan.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 4: Telttailu

Kesäyöt houkuttelevat telttailemaan ja telttailu on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla. Kotirauha on kuitenkin syytä muistaa telttaillessa, ettei leiriydy liian lähelle kenenkään asumusta ja pihaa eikä meluamalla häiritse kenenkään kotirauhaa.

Telttaillessa on hyvä muistaa, ettei toisen maille saa sytyttää avotulta eikä tietenkään roskata. Leirintäalueilla ja rannoilla on usein erikseen merkityt tulentekopaikat ja roskakoreja.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 3: Onkiminen ja uiminen

Suomen vesistöt antavat mahdollisuuden onkimiseen ja uimiseen. Onkiminen on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla, mutta muuhun kalastukseen edellytetään lupa. Ihan joka paikassa ei onkiminenkaan ole sallittua. Kalastuksen rajoituksista voi lukea esimerkiksi osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi

Uiminen viilentää helteellä ja kuuluu myös jokamiehenoikeuksien piiriin. Yleisille uimarannoille ei kuitenkaan saa viedä koiria, vaikka viileä vesi tekee koirallekin hyvää. Suomessa on kuitenkin useita koirillekin sallittuja uimarantoja.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 1: Liikkuminen luonnossa

Kesä on mukavaa aikaa liikkua luonnossa ja luonto tarjoaa paljon harrastusmahdollisuuksia. Jokamiehenoikeudet on kuitenkin hyvä pitää mielessä, jotta tietää, mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä.

Luonnossa on sallittua liikkua jalan ja pyöräillen. Koirien kanssa liikuttaessa koirat on hyvä muistaa pitää kytkettynä. Lisäksi kenenkään maanomistajan maankäyttöä ei saa haitata. Esimerkiksi viljapellot kannattaa jättää rauhaan. Kenenkään pihoilta ei voi mennä kaatamaan puita eikä vahingoittaa kasvavia puita.

Luonnossa liikkuessa voi nauttia Suomen kauniista luonnosta ja järvimaisemista. Noudattamalla jokamiehenoikeuksia luonto säilyy kauniina myös tuleville sukupolville.

Vakuutuslautakunnan ratkaisuja-teemakuukausi, osa 2: Oliko vesivuoto vakuutuksesta korvattava vahinko?

Asukkaan alakerran katosta vuoti vettä, kun yläkerrassa oltiin suihkussa. Vuotokohta löydettiin kylphuoneen lattiakaivon liitoksesta. Asukas oli vahingon jälkeen itse puhdistanut kaivosta mahdollisen tukoksen. Vakuutusyhtiön mukaan putkiston liitoksista vuotavia vahinkoja ei korvata ja vuodon syynä oli viemäritukos, eikä puutteellinen tiivistys.

Vuoto vastasi selvästi vakuutuksen rajoitusehdoissa määriteltyä tilannetta. Jos vuoto sen sijaan olisi aiheutunut kiinteästä putkistosta tai käyttölaitteesta, vuotovahinko olisi tullut korvata.

Vakuutuslautakunnan ratkaisuja-teemakuukausi, osa 1: Pahentuiko sairaus vai alkoiko se matkalla?

Henkilö oli lomamatkallaan hakeutunut lääkärin vastaanotolle tulehtuneen sormen takia ja halusi kulut korvattavan matkavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö korvasi ainoastaan akuuttihoidon kulut sillä perusteella, että kyse oli vanhan sairauden pahentuminen.

Korvauksenhakijan mukaan hän oli huomannut tulehduksen matkalla ja sormi oli lopulta jouduttu leikkaamaan hänen palattuaan matkalta. Vakuutusehtojen mukaan matkasairaudeksi katsotaan mm. sellainen sairaus, jonka ensioireet ovat ilmenneet matkan aikana.

Henkilö oli ennen matkaa käynyt terveysasemalla näyttämässä sormeaan, joka oli diagnosoitu ja siihen oli annettu hoitoa ja tehty nivelpunktio. Lomamatkan aikana sormen ihohaava oli tulehtunut ja märkinyt eikä lääkehoito tehonnut. Lautakunnan mukaan kyse oli ennen matkaa alkaneen sairauden pahentumisesta eikä se suosittanut korvausta, vaan vakuutusyhtiön päätös oli ollut vakuutusehtojen mukainen eikä yhtiön tarvinnut korvata mm.leikkauskuluja.

Lähde ja ratkaisuteksti:

https://www.fine.fi/ratkaisutietokannat/ratkaisu/fine-017800.html?p786=2

EI-teemakuukausi, osa 5: Osituksen jälkeen EI ole avio-oikeutta

Joskus avioero on laitettu vireille ja omaisuuskin on ehditty jo osittamaan, mutta aviopuolisot päättävät jatkaa avioliittoa. Tällöin on hyvä muistaa, että aviopuolisoilla ei ole enää avio-oikeutta toistensa omaisuuksiin, vaikka ennen avioeron vireille laittamista näin olisi ollut. Avio-oikeuden voi palauttaa avioehdolla.

Oli tilanne mikä tahansa, avioehdon kanssa kannattaa aina kääntyä asiantuntijan puoleen. Näin varmistaa, että sisältö vastaa omia toiveita.

EI-teemakuukausi, osa 4: Avioehtoa EI voi tehdä, jos avioeroasia on jo vireillä

Joskus puolisot ovat avioehdon kanssa liian myöhään liikkeellä. Avioehtoa ei voi enää tehdä, jos avioero on pistetty vireille. Maistraatti ei suostu tällaista avioehtoa rekisteröimään. Vaikka ero olisi näköpiirissä, kannattaa puolisoiden istua alas ja miettiä avioehdon tarve ennen kuin avioerohakemus lähetetään käräjäoikeudelle.

Ositusperuste syntyy, kun avioeroasia tulee tuomioistuimessa vireille. Tämän jälkeen avio-oikeuden alainen omaisuus voidaan osittaa.