Muistilistat-teemakuukausi, osa 4: Elämäsi tärkeät asiakirjat

Elämä on täynnä hetkiä, joihin juridiikkaa tarvitaan. Seuraavien hyödyllisten asiakirjojen laatimista kannattaa aika ajoin pohtia. Testamenttia kannattaa miettiä erityisesti silloin, kun sinulla ei ole omia lapsia. Testamentti voi olla hyödyllinen, vaikka lapsia olisi, sillä testamentissa voi määrätä esimerkiksi sen, ettei lasten aviopuolisoilla ole avio-oikeutta sinulta perittyyn omaisuuteen. Tällöin peritty omaisuus on avio-oikeudesta vapaata, vaikka avioehtoa ei olisi tehty perittyä omaisuutta koskien.

Etenkin iän karttuessa myös edunvalvontavaltuutus tarpeellisuus on syytä pitää mielessä, sillä yleinen edunvalvonta on hyvin hidas koneisto. Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä silloin, kun vielä pystyy huolehtimaan omista asioistaan. Mutta mikäli toimintakyky heikentyy esimerkiksi sairaudesta johtuen tai henkilön jouduttua onnettomuuteen, valtuutettu voi ottaa valtuutuksen vastaan ja ryhtyä huolehtimaan valtuuttajan asioista. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun maistraatti vahvistaa sen. Vahvistusta voi pyytää sen jälkeen, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Häät tulossa? Mikäli näin on, kannattaa ainakin harkita avioehdon tekemistä. Avioehdolla voi suojata oman omaisuutensa ja välttyä esimerkiksi maksamasta tasinkoa mahdollisessa riitaisessa avioerossa.

Muistilistat-teemakuukausi, osa 3: Yrittäjän muistilista

Yrittäjän muistilista voi tuntua loputtomalta, sillä varsinkin alkuvaiheessa on paljon muistettavaa ja tehtävää. Juridisesta näkökulmasta kannattaa heti ensimmäisenä olla tietoinen siitä, että kirjanpito on hallinnassa. Jos kirjanpitoa ei tee itse, kannattaa olla yhteydessä tilitoimistoon, josta saa lisäohjeita.

Yrittäjänä tulee tehtyä useita sopimuksia, joten sopimukset kannattaa tehdä joko asiantuntijan avustuksella tai niihin kannattaa perehtyä huolellisesti itse. Jos käyttää usein saman sisältöistä sopimusta asiakkaiden kesken, voi käyttää sopimuspohjaa tai yleisiä ehtoja sopimuksen osana. Jos yrityksessä on useita osakkaita, osakkaiden kesken kannattaa tehdä osakassopimus. Olipa kyse mistä tahansa sopimuksesta, se kannattaa tehdä kirjallisesti.

Jokainen toimiala on omanlainen, mutta ongelmatilanteita on alalla kuin alalla. Kannattaa miettiä heti, miten toimii, jos asiakkaan tai yhteistyökumppanin kanssa tulee ongelmia. Ongelmat on hyvä pyrkiä ratkomaan sopimalla, mikäli vain mahdollista. Oikeudenkäyntejä varten voi hankkia oikeusturvavakuutuksen, jolloin esimerkiksi omat oikeudenkäyntikulut eivät jää kokonaan yrityksen maksettavaksi. Oikeusturvavakuutuksista sisällöstä ja niiden ehdoista voi kysyä tarkempia tietoja vakuutusyhtiöistä.

Muistilistat-teemakuukausi, osa 2: Avioero

Avioero on aina eräänlainen aikakauden päätös. Vaikka ero voi olla henkisesti hyvinkin rankka eikä energiaa oikein ole käytännön asioiden hoitamiseen, eroon liittyvät asiat kannattaa hoitaa loppuun mahdollisimman pian. Avioeroasian tultua vireille käräjäoikeudessa, syntyy ositusperuste. Tämä tarkoittaa sitä, että omaisuutta ositettaessa katsotaan, mikä puolisoiden varallisuustilanne on ollut sinä päivänä, kun avioeroasia on tullut vireille käräjäoikeudessa. Tästä syystä ositus kannattaa hoitaa mahdollisimman pian, sillä vuosien jälkeen voi olla työlästä lähteä selvittämään, mikä tilanne on ollut tuolloin.

Mikäli puolisoilla on yhteisiä lapsia, erotessa tulee sopia lasten huollosta, tapaamisista ja elatuksesta. Näistä voi sopia puolisot keskenään ja sopimuksen voi vahvistuttaa lastenvalvojalla. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, mikäli se on lasten edun mukainen.

Muistilistat-teemakuukausi, osa 1: Perunkirjoitus

Elämä ja elämän eri tilanteet ovat täynnä hetkiä, jolloin on paljon tehtävää ja muistettavaa. Läheisen kuolema tai avioeron läpikäyminen ovat rankkoja vaiheita, jolloin on paljon käytännön muistettavia asioita, vaikka sisällään käy läpi suurta surua. Toisaalta elämässä on usein paljon mukavia asioita, kuten uuden yrityksen perustaminen tai lapsen syntymä, jolloin kaiken uuden edessä voi myös unohtaa hoitaa käytännön asioita. Marraskuun teemaksi olemme valinneet muistilistat ja koonneet teille tärkeimmät tärpit elämän varrelle.

Perunkirjoitus pidetään vainajan kuoleman jälkeen ja perukirjaan kirjataan kaikki vainajan ja mahdollisen lesken varat ja velat, jotta verohallinto voi määrittää omaisuuden määrän perintöverotusta varten. Perukirjaa varten tarvitaan tiedot perillisistä ja mahdollisista testamentinsaajista, jotta verohallinto voi kohdistaa perintöveron oikeille henkilöille.

Perukirjaa varten tarvitaan sukuselvitys vainajasta. Sukuselvitys tarkoittaa käytännössä katkeamatonta ketjua virkatodistuksista seurakunnilta tai maistraatista. Lisäksi perukirjaan tarvitaan tiedot mm. mahdollisesta avioehdosta ja testamentista. Perunkirjoitusta varten kannattaa säästää kaikki kuitit ja laskut esimerkiksi hautajaisista ja muistotilaisuudesta, sillä ne voidaan kirjata perukirjassa pesän velkoihin.

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuoleman jälkeen. Verohallinnolta voi hakea lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle. Lisäaikaa saatetaan tarvita esimerkiksi silloin, kun vainaja on asunut ulkomailla, jolloin virkatodistus joudutaan hankkimaan myös paikalliselta viranomaiselta.

”Swatting” johti sivullisen kuolemaan – myös pilapuhelua ehdottaneelle vankeutta

Kansasin poliisi sai joulukuussa 2017 puhelimitse ilmoituksen mahdollisesta panttivankitilanteesta. Soittaja kertoi mm. epäillyn ampuneen yhden henkilön ja osoittelevan toista aseella. Poliisi piiritti talon ja asukas joutui ammutuksi, kun hän ei nostanut käsiään ylös poliisin niin käskettyä. Panttivankitilannetta ei todellisuudessa kuitenkaan ollut.

Ampumiseen johtanut puhelu oli seurausta nettipelisessiossa syntyneestä riidasta. Riidan päätteeksi yksi pelaajista uhkaili swattaavansa (ts. tekemällä väärän ilmoituksen poliisille) toisen pelaajan, joka kertomuksen mukaan antoi osoitteen ja sanaili jotain takaisin. Suuttunut pelaaja kehotti kaveriaan swattaamaan pelaajan käyttämällä hänen antamaansa osoitetta. Pelaaja ei kuitenkaan enää asunut tuossa osoitteessa, vaan nykyisin siellä asui tilanteesta tietämätön henkilö, joka sittemmin tuli ammutuksi.

Puhelua ehdottanut henkilö tuomittiin 15 kuukaudeksi vankeuteen, puhelun soittanut henkilö sai 20 vuoden tuomion.

Lähde: https://edition.cnn.com/2019/09/14/us/swatting-sentence-casey-viner/index.html

Tekijänoikeustrollille vankeutta ja miljoonakorvaukset maksettavaksi

Prenda Lawin John Steele sai kesällä 5 vuoden vankeustuomion ja noin 1.5 miljoonan USD korvauslaskun pitkään jatkuneessa tekijänoikeusjutussa. Jutussa oli kysymys ns. honeypot-järjestelystä, jossa potentiaaliset oikeudenrikkojat houkutellaan tekemään rikkomus tarjoamalla itse heille siihen mahdollisuus.

Prenda Lawin juristien katsottiin osallistuneen tekijänoikeusloukkausten kohteeksi väitettyjen materiaalien levittämiseen, jolloin heidän asiakkainaan olleet tekijänoikeuksienhaltijat saivat kerättyä todistusaineistoa rikkeistä ja pääsivät ajamaan Prenda Lawin avustuksella korvauskanteita oikeudenloukkaajia vastaan. Prenda Law ennätti tienaamaan järjestelyllä miljoonia ennen kuin asia johti rikostutkintaan vuonna 2013.

Tuomion myötä Steele myös menetti lupansa harjoittaa lakimiehen ammattia. Steelen tuomio on annettu heinäkuussa 2019, hänen yhtiökumppaninsa tuomittiin myös aiemmin samaan juttuun liittyen.

Yrittäminen-teemakuukausi, osa 4: Kirjallisen sopimisen tärkeys käytännössä

Olen huomannut 20 vuoden urani aikana ihmisten tietoisuuden lisääntyneen kirjallisten sopimusten tekemisen suhteen, mikä ei ole huono asia. Urani alussa toimeksiantosuhde perustui usein vielä luottamukseen ja suulliseen sopimiseen, mutta ajansaatossa on alettu laatimaan myös tilitoimistosopimuksia mikä on vain hyvä asia, koska se toimii myös näyttönä molemmille osapuolille siitä mitä on sovittu. Kun tilitoimistosopimuksia alettiin laatia ja vaatia, niin alussa tämä aiheutti hämmennystä asiakkaissa – ”ei kai sellaisia tarvita” – tänä päivänä kirjallinen sopiminen on jo ihan itsestään selvyys, onneksi.

Kirjallisessa sopimuksessa on juuri se hyvä puoli, että siihen voi aina palata ja varmistaa mitä on sovittu, näin vältytään väärinkäsityksiltä. Tänä päivänä kun elämä on hektistä ja kiireitä riittää, eikä muistikapasiteettia ole niin paljon enää käytössä, niin oikeastaan olemassa oleva sopimus mahdollistaa sen ettei kaikkea tarvitse lokeroida omaan muistiin ja näin ”kovalevyltä” vapautuu tilaa oleellisimmille asioille, kuten itse yrittämiseen.

Nyt kun trendinä on laatia kaikesta sopimus, niin samalla korostuu sisällön tarkistamisen tärkeys. Sudenkuoppana voi olla kiireessä allekirjoitettu sopimus, jolloin unohdetaan se seikka, että sopimus on aina molemmin puolinen ja vaatii kaksi osapuolta. Tästä syystä on todella tärkeää lukea varsinkin toisen osapuolen yksin laatima sopimus tarkkaan läpi, ettei sitten jälkikäteen tule sanomista sisällöstä, jolloin se on jo liian myöhäistä. Näihin tilanteisiin törmää aina välillä ja niitä on todella hankala jälkikäteen enää muuttaa, varsinkaan ilman toisen suostumusta asiaan. Joten lue AINA huolellisesti läpi sopimus ennen allekirjoittamista ja jos et ymmärrä sisältöä, niin kysy neuvoa vaikka tilitoimistolta tai lakimieheltä.

– Sanna Bang, tilitoimistoyrittäjä TiliBang Oy:stä

Yrittäminen-teemakuukausi, osa 3: Ongelmien ratkaiseminen

Aina ongelmilta ei voi välttyä, sillä tekevälle sattuu. Vaikka kuinka ongelmia pyrkisi välttämään, voi tulla reklamaatioita, vahinkoja ja muita ongelmia. Tärkeintä on minimoida vahingot ja reagoida ongelmatilanteeseen välittömästi. Jos saat virheellisen laskun, reklamoi siitä heti. Jos lasku on unohtunut maksaa ja saat jopa maksuvaatimuksen, maksa lasku mahdollisuuksien mukaan pois tai ehdota maksusopimusta. Maksujen välttely johtaa vaan suurempiin ongelmiin.

Erityisesti haasteiden kanssa kannattaa reagoida nopeasti. Haastehakemuksissa on määräajat, joista kannattaa pitää kiinni. Kannattaa heti olla yhteydessä juristiin oman tilanteen selvittämiseksi. Aina kannattaa pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun ja pyrkiä välttämään oikeudenkäynti. Vaikka oikeudenkäynnin voittaisikin, on siitä voinut joutua maksamaan aika kovan hinnan. Oikeudenkäynnit ovat hitaita, kalliita ja hermoja raastavia. Asian selvittäminen on aina pois omasta työajasta. Joskus oikeudenkäyntiin joudutaan kuitenkin menemään ja tällöin kannattaa olla perillä omista mahdollisuuksistaan pärjätä.

Yrittäminen-teemakuukausi, osa 2: Ongelmiin varautuminen

Paras tapa välttää ongelmia on varautua niihin ennakolta. Sopimukset muiden kanssa kannattaa tehdä huolellisesti. Sillä pääsee yritystoiminnassa jo pitkälle. Huolellinenkaan sopimus ei estä työtapaturmia ja vahinkoja, joten vakuutukset kannattaa olla kunnossa. Vakuutuksia hankkiessa kannattaa selvittää, mitä vakuutus todellisuudessa kattaa ja mitkä tilanteet jäävät vakuutuksen ulkopuolelle. Hölmöintä on maksaa kalliita vakuutusmaksuja ja todeta vahingon sattuessa, ettei vakuutus edes kata kyseistä vahinkoa. Erityisesti vakuutuksen olisi hyvä kattaa vahinko, jonka sattuminen yritystoiminnassa on hyvin mahdollista.

Toinen tärkeä varautumiskeino on verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Tämä on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin muut yrittäjät saattavat kertoa omista kokemuksistaan ja varoittaa itse kokemistaan ongelmatilanteista. Ehkä jonkun vakuutuksesta puuttui tärkeä ehto tai ehkä jostakin firmasta on huonoja kokemuksia, eikä kyseisen firman palveluja kannata käyttää. Vinkkejä kannattaa kysyä rohkeasti yrittäjäkavereilta, ettei itse tee samoja virheitä. Verkostoituminen on tärkeää myös siksi, että vahingon tai ongelman kohdatessa on joku, johon ottaa yhteyttä. Jos ikkuna menee rikki, tunnet ehkä lasitusliikkeen yrittäjän tai haasteen tipahtaessa postilaatikosta, tunnet ehkä juristin. On kurja lähteä selvittämään vaihtoehtoja vasta sitten, kun vahinko on jo sattunut. Bonuksena verkostoitumisessa on se, että joku toinen yrittäjä voi tarvita juuri sinun yrityksesi palveluita oman ongelmatilanteen korjaamisessa.

Me verkostoidumme mielellämme muiden yritysten kanssa ja jaamme kokemuksia yrittäjyydestä!

Yrittäminen-teemakuukausi, osa 1: Sopimusten sudenkuopat

Syyskuussa vietetään jälleen yrittäjänpäivää ja teemakuukautemme koskee luonnollisesti yrittäjiä. Tässä kuussa meillä on myös vieraileva kirjoittaja Tilitoimisto Tili-Bang Oy:stä.

Sopimusten sudenkuopat

Yrittäjiltä puuttuu kuluttajansuojan kaltainen turvaverkko, mikä johtaa helposti pitkiin ja monimutkaisiin sopimuksiin tai epäselviin tilanteisiin siitä, mitä on sovittu. Jos itse laatii sopimuksen, kannattaa siihen käyttää joko runsaasti aikaa tai ottaa avuksi asiantuntija. Epäselviä sopimusehtoja usein tulkitaan laatijansa vahingoksi, jolloin sopimuksen laatimisessa kannattaa olla huolellinen. Toisaalta, jos sopimuskumppani laatii sopimuksen, se kannattaa lukea huolellisesti läpi ja kysyä, mikäli jokin kohta on epäselvä. Eikä siitä ole haittaa näyttää sopimusta esimerkiksi juristille.

Internet on pullollaan sopimuspohjia, joista voi olla apua sopimusten laadinnassa. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei mikään mallisopimuspohja pysty vastaamaan juuri sinun yrityksesi tarpeita. Tämä johtaa siihen, että valmista mallia joutuu todennäköisesti muokkaamaan todella paljon. Sopimuksia laadittaessa kannattaa erityisesti miettiä, mitä ongelmia sopimussuhteessa voi tulla ja miten ne ratkotaan.

Vuokrasopimukset aiheuttavat usein päänvaivaa, sillä vuokra on suuri kuukausittainen menoerä. Vuokrasopimukset tulee aina tehdä ja irtisanoa aina kirjallisesti, jolloin ei jää epäselvyyttä vuokrausehdoista. Suullinen sopimuskin on pätevä, mutta sen sisältöä voi olla vaikea näyttää jälkikäteen. Vuokrasopimuksen kestoon ja irtisanomisaikaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska yrityksen tilanne voi muuttua nopeastikin. Erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa voi olla vaikea tietää, mikä sijainti on yritykselle sopivin. Kannattaa myös pyrkiä selvittämään vuokratilan lähiympäristön tilannetta. Onko naapuriin tulossa rakennustyömaa tai onko muita yrityksiä lähtenyt alueelta ja miksi näin on käynyt?