Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 2: Marjat ja Sienet

Suomen luonto tarjoaa herkkuja pitkälle syksyyn. Marjoja ja sieniä onkin jokamiehenoikeuksien nojalla lupa lähtökohtaisesti kerätä. Sammalta ja jäkälää sen sijaan ei saa kerätä eikä kuivia puita.

Erityisesti sienten kanssa kannattaa olla tarkkana ja kerätä vain sieniä, jotka tunnistaa. Jotkut myrkylliset sienet muistuttavat syötäviä sieniä, joten on erityisen tärkeää osata erottaa tällaiset sienet toisistaan. Sienet ja marjat ovat oivia luonnonantimia ja niiden kerääminen on hauskaa ajanvietettä.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 1: Liikkuminen luonnossa

Kesä on mukavaa aikaa liikkua luonnossa ja luonto tarjoaa paljon harrastusmahdollisuuksia. Jokamiehenoikeudet on kuitenkin hyvä pitää mielessä, jotta tietää, mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä.

Luonnossa on sallittua liikkua jalan ja pyöräillen. Koirien kanssa liikuttaessa koirat on hyvä muistaa pitää kytkettynä. Lisäksi kenenkään maanomistajan maankäyttöä ei saa haitata. Esimerkiksi viljapellot kannattaa jättää rauhaan. Kenenkään pihoilta ei voi mennä kaatamaan puita eikä vahingoittaa kasvavia puita.

Luonnossa liikkuessa voi nauttia Suomen kauniista luonnosta ja järvimaisemista. Noudattamalla jokamiehenoikeuksia luonto säilyy kauniina myös tuleville sukupolville.

Vakuutuslautakunnan ratkaisuja-teemakuukausi, osa 2: Oliko vesivuoto vakuutuksesta korvattava vahinko?

Asukkaan alakerran katosta vuoti vettä, kun yläkerrassa oltiin suihkussa. Vuotokohta löydettiin kylphuoneen lattiakaivon liitoksesta. Asukas oli vahingon jälkeen itse puhdistanut kaivosta mahdollisen tukoksen. Vakuutusyhtiön mukaan putkiston liitoksista vuotavia vahinkoja ei korvata ja vuodon syynä oli viemäritukos, eikä puutteellinen tiivistys.

Vuoto vastasi selvästi vakuutuksen rajoitusehdoissa määriteltyä tilannetta. Jos vuoto sen sijaan olisi aiheutunut kiinteästä putkistosta tai käyttölaitteesta, vuotovahinko olisi tullut korvata.

Vakuutuslautakunnan ratkaisuja-teemakuukausi, osa 1: Pahentuiko sairaus vai alkoiko se matkalla?

Henkilö oli lomamatkallaan hakeutunut lääkärin vastaanotolle tulehtuneen sormen takia ja halusi kulut korvattavan matkavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö korvasi ainoastaan akuuttihoidon kulut sillä perusteella, että kyse oli vanhan sairauden pahentuminen.

Korvauksenhakijan mukaan hän oli huomannut tulehduksen matkalla ja sormi oli lopulta jouduttu leikkaamaan hänen palattuaan matkalta. Vakuutusehtojen mukaan matkasairaudeksi katsotaan mm. sellainen sairaus, jonka ensioireet ovat ilmenneet matkan aikana.

Henkilö oli ennen matkaa käynyt terveysasemalla näyttämässä sormeaan, joka oli diagnosoitu ja siihen oli annettu hoitoa ja tehty nivelpunktio. Lomamatkan aikana sormen ihohaava oli tulehtunut ja märkinyt eikä lääkehoito tehonnut. Lautakunnan mukaan kyse oli ennen matkaa alkaneen sairauden pahentumisesta eikä se suosittanut korvausta, vaan vakuutusyhtiön päätös oli ollut vakuutusehtojen mukainen eikä yhtiön tarvinnut korvata mm.leikkauskuluja.

Lähde ja ratkaisuteksti:

https://www.fine.fi/ratkaisutietokannat/ratkaisu/fine-017800.html?p786=2

EI-teemakuukausi, osa 5: Osituksen jälkeen EI ole avio-oikeutta

Joskus avioero on laitettu vireille ja omaisuuskin on ehditty jo osittamaan, mutta aviopuolisot päättävät jatkaa avioliittoa. Tällöin on hyvä muistaa, että aviopuolisoilla ei ole enää avio-oikeutta toistensa omaisuuksiin, vaikka ennen avioeron vireille laittamista näin olisi ollut. Avio-oikeuden voi palauttaa avioehdolla.

Oli tilanne mikä tahansa, avioehdon kanssa kannattaa aina kääntyä asiantuntijan puoleen. Näin varmistaa, että sisältö vastaa omia toiveita.

EI-teemakuukausi, osa 4: Avioehtoa EI voi tehdä, jos avioeroasia on jo vireillä

Joskus puolisot ovat avioehdon kanssa liian myöhään liikkeellä. Avioehtoa ei voi enää tehdä, jos avioero on pistetty vireille. Maistraatti ei suostu tällaista avioehtoa rekisteröimään. Vaikka ero olisi näköpiirissä, kannattaa puolisoiden istua alas ja miettiä avioehdon tarve ennen kuin avioerohakemus lähetetään käräjäoikeudelle.

Ositusperuste syntyy, kun avioeroasia tulee tuomioistuimessa vireille. Tämän jälkeen avio-oikeuden alainen omaisuus voidaan osittaa.

EI-teemakuukausi, osa 3: Avioehdolla EI voi jakaa omaisuutta avioeron tapahtuessa

Yksi yleisimpiä toiveita on, että avioehtoon kirjattaisiin, miten puolisoiden omaisuus jaettaisiin mahdollisen avioeron tapahtuessa. Joskus toivotaan, että Matti voisi pitää asunnon, mutta kesämökki tulisi Tarjalle. Tai omakotitalo jaettaisiin puoliksi, vaikka Risto omistaakin sen talon kokonaan, koska Raija on kuitenkin maksanut osan keittiöremontista. Tällaisia toiveita avioehtoon ei voida kirjata.

Jos avioero on ajankohtainen ja omaisuus halutaan jakaa, puolisoiden välillä on tehtävä ositus, kun avioeroasia on tullut tuomioistuimessa vireille.

EI-teemakuukausi, osa 2: Avioehdolla EI voi vaikuttaa perimysjärjestykseen

Avioliitto voi päättyä toisen puolison kuolemaan, jolloin avioehto voi vaikuttaa avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen. Olisi kätevää, jos avioehdossa voisi myös mainita, että kesämökki menee Minna-siskolle ja Reetta-serkku saa Aalto-maljakon. Avioehdolla ei kuitenkaan voida vaikuttaa perimysjärjestykseen, vaan perimysjärjestykseen voi vaikuttaa ainoastaan testamentilla.

Avioehdolla voidaan vaikuttaa ainoastaan avio-oikeuden sisältöön ja laajuuteen.

EI-teemakuukausi, osa 1: Avioehtoa EI voi rekisteröidä yli kuukautta ennen vihkipäivää

Toukokuussa vietämme avioehtoihin liittyvää EI-teemakuukautta. Kaikki kuukauden tekstit liittyvät avio-oikeuteen ja avioehtoihin ja siihen, mikä on kiellettyä tai avioehtoihin liittyen ei voi tehdä. Jos olet menossa naimisiin tai muuten harkitse avioehdon tekemistä tai jopa avioeroa, kannattaa lukea tämän kuun teematekstit!

Usein kannattaa olla hyvissä ajoin liikenteessä, oli asia mikä hyvänsä. Avioehtoihin liittyen maistraattiin ei voi lähettää avioehtoa rekisteröitäväksi yli kuukautta ennen häitä. Avioehdon voi kyllä allekirjoittaa jo hyvissä ajoin, mutta tällöin rekisteröinti täytyy muistaa tehdä lähempänä vihkipäivää. Avioehto kannattaa tehdä ennen vihkipäivää, mutta ei välttämättä vuosia ennakkoon.

Lakimuutoksia-teemakuukausi, osa 4: Ehdonalaiseen vapauttaminen tiukentuu

Nykylaissa ehdottoman vankeusrangaistuksen saanut voi vapautua istuttuaan tuomiostaan puolet, jos hän ei ole ennen rikostaan vähintään 3 vuoteen ollut vankeudessa. Vapauttamista voi edeltää myös valvottu koevapaus, jossa vankia seurataan teknisin välinein.

1.1.2020 voimaan tulevan lain mukaan tekijältä edellytetään vähintään 5 vuoden vankeudetonta aikaa, jotta hän voisi vapautua ehdonalaiseen istuttuaan rangaistuksesta puolet. Sääntely tarkoituksena on kitkeä uusimisrikollisuutta, mihin liittyen nykyistä 3 vuoden rikoksetonta aikaa on pidetty liian lyhyenä ja samalla oikeudenmukaisuuden ja uskottavuuden kannalta hankalana.

Elinkautinen vankeusrangaistus ja törkeimmät väkivaltarikokset on rajattu vapauttamisen ulkopuolelle.