Yrittäminen-teemakuukausi, osa 2: Ongelmiin varautuminen

Paras tapa välttää ongelmia on varautua niihin ennakolta. Sopimukset muiden kanssa kannattaa tehdä huolellisesti. Sillä pääsee yritystoiminnassa jo pitkälle. Huolellinenkaan sopimus ei estä työtapaturmia ja vahinkoja, joten vakuutukset kannattaa olla kunnossa. Vakuutuksia hankkiessa kannattaa selvittää, mitä vakuutus todellisuudessa kattaa ja mitkä tilanteet jäävät vakuutuksen ulkopuolelle. Hölmöintä on maksaa kalliita vakuutusmaksuja ja todeta vahingon sattuessa, ettei vakuutus edes kata kyseistä vahinkoa. Erityisesti vakuutuksen olisi hyvä kattaa vahinko, jonka sattuminen yritystoiminnassa on hyvin mahdollista.

Toinen tärkeä varautumiskeino on verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Tämä on tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin muut yrittäjät saattavat kertoa omista kokemuksistaan ja varoittaa itse kokemistaan ongelmatilanteista. Ehkä jonkun vakuutuksesta puuttui tärkeä ehto tai ehkä jostakin firmasta on huonoja kokemuksia, eikä kyseisen firman palveluja kannata käyttää. Vinkkejä kannattaa kysyä rohkeasti yrittäjäkavereilta, ettei itse tee samoja virheitä. Verkostoituminen on tärkeää myös siksi, että vahingon tai ongelman kohdatessa on joku, johon ottaa yhteyttä. Jos ikkuna menee rikki, tunnet ehkä lasitusliikkeen yrittäjän tai haasteen tipahtaessa postilaatikosta, tunnet ehkä juristin. On kurja lähteä selvittämään vaihtoehtoja vasta sitten, kun vahinko on jo sattunut. Bonuksena verkostoitumisessa on se, että joku toinen yrittäjä voi tarvita juuri sinun yrityksesi palveluita oman ongelmatilanteen korjaamisessa.

Me verkostoidumme mielellämme muiden yritysten kanssa ja jaamme kokemuksia yrittäjyydestä!

Yrittäminen-teemakuukausi, osa 1: Sopimusten sudenkuopat

Syyskuussa vietetään jälleen yrittäjänpäivää ja teemakuukautemme koskee luonnollisesti yrittäjiä. Tässä kuussa meillä on myös vieraileva kirjoittaja Tilitoimisto Tili-Bang Oy:stä.

Sopimusten sudenkuopat

Yrittäjiltä puuttuu kuluttajansuojan kaltainen turvaverkko, mikä johtaa helposti pitkiin ja monimutkaisiin sopimuksiin tai epäselviin tilanteisiin siitä, mitä on sovittu. Jos itse laatii sopimuksen, kannattaa siihen käyttää joko runsaasti aikaa tai ottaa avuksi asiantuntija. Epäselviä sopimusehtoja usein tulkitaan laatijansa vahingoksi, jolloin sopimuksen laatimisessa kannattaa olla huolellinen. Toisaalta, jos sopimuskumppani laatii sopimuksen, se kannattaa lukea huolellisesti läpi ja kysyä, mikäli jokin kohta on epäselvä. Eikä siitä ole haittaa näyttää sopimusta esimerkiksi juristille.

Internet on pullollaan sopimuspohjia, joista voi olla apua sopimusten laadinnassa. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei mikään mallisopimuspohja pysty vastaamaan juuri sinun yrityksesi tarpeita. Tämä johtaa siihen, että valmista mallia joutuu todennäköisesti muokkaamaan todella paljon. Sopimuksia laadittaessa kannattaa erityisesti miettiä, mitä ongelmia sopimussuhteessa voi tulla ja miten ne ratkotaan.

Vuokrasopimukset aiheuttavat usein päänvaivaa, sillä vuokra on suuri kuukausittainen menoerä. Vuokrasopimukset tulee aina tehdä ja irtisanoa aina kirjallisesti, jolloin ei jää epäselvyyttä vuokrausehdoista. Suullinen sopimuskin on pätevä, mutta sen sisältöä voi olla vaikea näyttää jälkikäteen. Vuokrasopimuksen kestoon ja irtisanomisaikaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska yrityksen tilanne voi muuttua nopeastikin. Erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa voi olla vaikea tietää, mikä sijainti on yritykselle sopivin. Kannattaa myös pyrkiä selvittämään vuokratilan lähiympäristön tilannetta. Onko naapuriin tulossa rakennustyömaa tai onko muita yrityksiä lähtenyt alueelta ja miksi näin on käynyt?

Lakimuutokset-teemakuukausi, osa 2: Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) edellyttää jatkossa valituslupaa

Tällä hetkellä KHO:ssa ei ole käytössä yleistä valituslupajärjestelmää. Valituslupa vaaditaan nyt vain erikseen säännellyissä asiaryhmissä, joskin niitä on useita. 1.1.2020 alkaen valituslupa vaaditaan kuitenkin lähtökohtaisesti kaikkiin asioihin. Uudistuksen tavoitteena onkin ollut mm. se, etteivät oikeudenkäynnit perusteettomasti pitkittyisi ja viivästyisi.

Lakimuutokset, teemakuukausi osa 1: Summaariset riita-asiat

Summaariset riidat, kuten velkomukset, käsitellään 1.9.2019 alkaen vain Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Samalla yritykset joutuvat näiden asioiden käsittelyssä siirtymään pelkästään sähköiseen asiointiin. Yritykset eivät voi esim. toimittaa haastehakemusta enää paperisena 1.9.2019 lähtien. Yksityishenkilöiltä sähköistä asiointia ei kuitenkaan vielä edellytetä.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 5: Eläimet

Suomessa on paljon erilaisia eläimiä ja joku onnekas saa ehkä napattua valokuvankin esimerkiksi hirvestä tai jäniksestä. Jotkut rohkeat ovat napanneet valokuvia myös karhuistakin.

Eläimiä ei saa kuitenkaan luonnossa häiritä. Lintujen pesiä ja poikasia ei myöskään saa vahingoittaa eikä häiritä. Luonnossa kannattaa myös olla tarkkaavainen, sillä esimerkiksi kyy saattaa olla lämmittelemässä polulla. Luonnossa liikkumisen jälkeen kannattaa myös tutkia, onko mahdollisesti punkki tarttunut luontoretkeltä mukaan.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 4: Telttailu

Kesäyöt houkuttelevat telttailemaan ja telttailu on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla. Kotirauha on kuitenkin syytä muistaa telttaillessa, ettei leiriydy liian lähelle kenenkään asumusta ja pihaa eikä meluamalla häiritse kenenkään kotirauhaa.

Telttaillessa on hyvä muistaa, ettei toisen maille saa sytyttää avotulta eikä tietenkään roskata. Leirintäalueilla ja rannoilla on usein erikseen merkityt tulentekopaikat ja roskakoreja.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 3: Onkiminen ja uiminen

Suomen vesistöt antavat mahdollisuuden onkimiseen ja uimiseen. Onkiminen on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla, mutta muuhun kalastukseen edellytetään lupa. Ihan joka paikassa ei onkiminenkaan ole sallittua. Kalastuksen rajoituksista voi lukea esimerkiksi osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi

Uiminen viilentää helteellä ja kuuluu myös jokamiehenoikeuksien piiriin. Yleisille uimarannoille ei kuitenkaan saa viedä koiria, vaikka viileä vesi tekee koirallekin hyvää. Suomessa on kuitenkin useita koirillekin sallittuja uimarantoja.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 2: Marjat ja Sienet

Suomen luonto tarjoaa herkkuja pitkälle syksyyn. Marjoja ja sieniä onkin jokamiehenoikeuksien nojalla lupa lähtökohtaisesti kerätä. Sammalta ja jäkälää sen sijaan ei saa kerätä eikä kuivia puita.

Erityisesti sienten kanssa kannattaa olla tarkkana ja kerätä vain sieniä, jotka tunnistaa. Jotkut myrkylliset sienet muistuttavat syötäviä sieniä, joten on erityisen tärkeää osata erottaa tällaiset sienet toisistaan. Sienet ja marjat ovat oivia luonnonantimia ja niiden kerääminen on hauskaa ajanvietettä.

Jokamiehenoikeudet-teemakuukausi, osa 1: Liikkuminen luonnossa

Kesä on mukavaa aikaa liikkua luonnossa ja luonto tarjoaa paljon harrastusmahdollisuuksia. Jokamiehenoikeudet on kuitenkin hyvä pitää mielessä, jotta tietää, mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä.

Luonnossa on sallittua liikkua jalan ja pyöräillen. Koirien kanssa liikuttaessa koirat on hyvä muistaa pitää kytkettynä. Lisäksi kenenkään maanomistajan maankäyttöä ei saa haitata. Esimerkiksi viljapellot kannattaa jättää rauhaan. Kenenkään pihoilta ei voi mennä kaatamaan puita eikä vahingoittaa kasvavia puita.

Luonnossa liikkuessa voi nauttia Suomen kauniista luonnosta ja järvimaisemista. Noudattamalla jokamiehenoikeuksia luonto säilyy kauniina myös tuleville sukupolville.

Vakuutuslautakunnan ratkaisuja-teemakuukausi, osa 2: Oliko vesivuoto vakuutuksesta korvattava vahinko?

Asukkaan alakerran katosta vuoti vettä, kun yläkerrassa oltiin suihkussa. Vuotokohta löydettiin kylphuoneen lattiakaivon liitoksesta. Asukas oli vahingon jälkeen itse puhdistanut kaivosta mahdollisen tukoksen. Vakuutusyhtiön mukaan putkiston liitoksista vuotavia vahinkoja ei korvata ja vuodon syynä oli viemäritukos, eikä puutteellinen tiivistys.

Vuoto vastasi selvästi vakuutuksen rajoitusehdoissa määriteltyä tilannetta. Jos vuoto sen sijaan olisi aiheutunut kiinteästä putkistosta tai käyttölaitteesta, vuotovahinko olisi tullut korvata.